Šole in vrtci

Čarobnost knjige

branje s starši, ogled razstave del, ki so nastala ob prebiranju knjig, okrogla miza, pogostitev in slovo od staršev. Po odhodu staršev učenci z mentorji ustvarjajo na temo prebranih knjig. Zjutraj skupaj pripravijo zajtrk in se odpravijo domov.

Kdaj in kje: Pričetek 23. april 2021, zaključek 8. oktober 2021. OŠ Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje.

Prireditelj: OŠ Ljubo Šercer.

Dan za strip

Učenci spoznavajo strip. Skozi različne delavnice raziskujejo zgodovino stripa, seznanijo se z glavnimi slovenskimi striparji in se srečajo z različnimi oblikami stripov in ilustracij. Poiskusijo se v izdelavi lastnega stripa.

Kdaj in kje: 23. april ob 8.30. Osnovna šola montessori Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor


Prireditelj: Osnovna šola montessori Maribor

Jaz Nusret

Z učenci 7. razreda OŠ Sveta Ana bomo prebrali knjigo Nusret in krava in se vživeli v njegovo potovanje. Virtualno bomo prepotovali države, čez katere je potoval Nusret. Pogovarjali se bomo o problematiki begunstva in Nusretu napisali pismo.

Kdaj in kje: 4. maj  ob 8.00. Sveta Ana in okolica.


Prireditelj: OŠ Sveta Ana, Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana 

Jurčičevo leto na dan knjige

Na dan knjige bodo šestošolci spoznavali velikana slovenske književnosti Josipa Jurčiča. Brali bomo odlomke iz romana Deseti brat, dramatizirali Krjavljevo pripoved in pripravili razstavo o Jurčičevem življenju in delu.

Kdaj in kje: 23. aprila ob 9.00. OŠ Cerkvenjak - Vitomarci

Prireditelj: OŠ Cerkvenjak - Vitomarci, Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak

Knjižničarka na obisku – dan za strip

Učencem predstavim različne knjižne izdaje stripov, domačih in tujih striparjev. Ob prebiranju gradiva spoznavajo glavne značilnosti literarnih del in njihove avtorje. Ob koncu se sami poizkusijo v oblikovanju stripa.

Kdaj in kje: 23. april ob 8.30. Osnovna šola montessori Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Prireditelj: Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 2, 1850 Brežice

Lev Rogi premaguje ovire

Ob svetovnem dnevu knjige so se učenci nižje stopnje ponovno srečali z levom Rogijem, knjižnim junakom, ki ga že poznajo. Prebrali smo zgodbo o levu Rogiju, avtorja Igorja Plohla, in se pogovarjali o ovirah, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju. Raziskali smo šolske hodnike, odkrivali arhitektonske ovire ter iskali rešitve za njihovo premagovanje. Učenci so si ogledali še avtorjeve posnetke in zgodbo ilustrirali.

Kdaj in kje: 19. do 23. april ob 9.00. Osnovna šola Starše, Starše 5, 2205 Starše

Prireditelj: Osnovna šola Starše

Metelkova bralnica; ZOOM branje s šestošolci

Učenci od 1. do 5. razreda v jutranjem, popoldanskem oz. v OPB na matični šoli in na POŠ Bučka berejo knjige, povezane z dnevom Zemlje, sledi likovno ter literarno ustvarjanje in razstava v razredu oz. pred njim. K branju so povabljeni tudi otroci v Vrtcu Radovednež in njihovi starši v večernem času. 22. 4. 2021 ob 18. uri pa sva z razredničarko 6. razreda k branju po Zoomu povabili 20 šestošolcev, prebirali pa bomo Andersenove pravljice.

Kdaj in kje: 21. do 23. april od 6.30 do 15.10 in ob 18.00. Preko Zoom povezave.

Prireditelj: OŠ Frana Metelka Škocjan, Vrtec Radovednež Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan

Moj junak je

Učenci se bodo spremenili v književnega junaka. Junaka bodo predstavili s pripovedjo, pantomimo ter ga likovno upodobili.

Kdaj in kje: 19. - 23. april ob 7.40. OŠ Brezno - Podvelka, Brezno 78, 2363 Podvelka

Prireditelj: OŠ Brezno - Podvelka

Moja najljubša knjiga

Učenci bodo doma ali v šolski knjižnici poiskali svojo najljubšo knjigo in se z njo fotografirali ter zapisali zakaj.

Kdaj in kje: 19. - 22. april ob 9.15. Šolska knjižnica in domače okolje.

Prireditelj: Šolska knjižnica, OŠ Brezno Podvelka, Brezno 78, 2363 Podvelka

Nagradni natečaj ob mednarodnem dnevu knjige

Nagradni natečaj ob svetovnem dnevu knjige smo vsebinsko povezali s cilji mednarodnega leta sadja in zelenjave. Natečaj je namenjen vrtčevskim otrokom in osnovnošolcem, ki se jih želimo spodbuditi k ustvarjanju izdelkov (knjiga/strip/pesem/pravljica) na temo hrane.

Kdaj in kje: do 23. aprila po celi Sloveniji, več na povezavi: http://unesco-mladi.si/nagradni-natecaj-ob-mednarodnem-dnevu-knjige/

Prireditelj: Društvo za Združene narode za Slovenijo (UNESCO mladinska platforma), Linhartova ulica 13, 1000 Ljubljana